s منسوجات سپید صنعت | ژئوممبران

ژئوممبران

 ورق های ژئوممبران به صورت رول و در ضخامتهای 1 میلیمتر، 1/۵ میلیمتر و 2 میلیمتر و نیز در عرض های ۲ الی 7.5 متر می باشد. از ویژگی های منحصر به فرد ژئوممبران ها می توان به :

مقاوم بودن در برابر سرمای ۹- درجه تا گرمای ۹۷+ درجه سانتیگراد، مقاوم در برابر رشد جلبک و خزه، شرکت نکردن در واکنش های شیمیایی، کرنش پذیری بالا، مقاوم بودن در برابر نور خورشید، مقاومت بالا در برابر نشست های ناهمگون سازه ها و یا رانش های سطح زمین بر اثر زلزله و اجرای بسیار سریع آنها اشاره نمود.

آب بندی و احداث حوضچه های ذخیره آب کشاورزی، حوضچه های پرورش آبزیان، تصفیه خانه های شهری و صنعتی آب بندی تونل های زیرزمینی (مترو، تونل های شهری بین جاده ای و) و کانال های انتقال آب، ایزولاسیون فونداسیون ساختمانها و سازه هایی که در معرض آب های زیر سطحی هستند، ایزولاسیون و آببندی حوضچه های ثانویه از جمله موارد استفاده آن می باشد و نیز مورد استفاده به عنوان لایه آب بند در زیر سازه های بتنی و فلزی اعم از مخازن نفت، گازوئیل و غیره ... را دارد.

از پليمرهاي مصنوعي براي ساخت ژئوممبران استفاده مي شود. لايه ها و آب بنديهاي غشايي با نفوذپذيري بسيار كمي هستند كه در پروژه هاي سازه اي و .... به كار برده مي شود. بالاخص در نزديكي رويه بالا دست يا به روي روية بالا دست سد قرار داده مي شوند.

اهميت ژئوممبران ها

ضرورت نفوذپذيري كم، سرعت نصب بالا، كارائي قابل توجه مقاومت در برابر مواد شيميايي و مقاومت در برابر پاره شدگي بالاخص در پروژه هاي سدسازي و حتي حفظ محيط زيست، همچون جلوگيري از حركت سيال به منطقه اي كه داراي آب شرب است، حبس مواد زايد، جلوگيري از حركت فاضلاب و مواد مضر شامل مواد راديواكتيو به محيط زيست و محبوس كردن مواد در سازه هاي هيدروليكي، استفاده در فراز بند سازه هيدروليكي شيميايي و زباله هاي شهري، كنترل تراوش و كنترل خاكهاي تورم زا، نفوذناپذيركردن مخزن هاي آب زير زميني و جلوگيري از حركت آب زيرزميني به           (offer dam) بالاي فوندانسيون و حتي در نفوذ ناپذير كردن جدارة تونل، اهميت كاربري اين مواد را متذكر مي شوند.

محدوديت اجرايي ژئوممبران

  • كاربرد ژئوممبران در سد خاكي نياز به تراكم بدنه سد دارد.
  • کاربرد ژئوممبران در پی نیاز به سطح صاف و ایستا بعد از بتن ریزی دارد.
  • در آناليز پايداري شيب بالا دست بايد موقعيت مصالح اشباع در نزديكي ژئوممبران در نظر گرفته شود.
  • پايداري لايه محافظ روي ژئوممبران به هدف ارزيابي اثرات تخليه سريع آب مخزن و امواج بررسي گردد.

در دانه بندي، آماده سازي لايه انتقالي مابين بدنة سد و ژئوممبران بايد كارائي لازم را براي انتقال فيلتر، زهكش و حفاظت غشاء ژئوممبران داشته باشد. 
در انتخاب و استفاده از ژئوممبران بايد استحكام و مقاومت آن در برابر تنش هاي قائم احتمالي در نظر گرفته شود و لايه محافظ ژئوممبران نبايد از روي شيب لغزيده و با حركت امواج باعث پارگي آن گردد.

معيارهاي ساخت و انتخاب ژئوممبران ها

در حال حاضر ژئوممبرانها با استفاده از تعدادي از پليمرهاي الاستومر كه عموما غشاهاي مسلح يا حفاظت شده مي باشند استفاده می شود. در معيارهاي انتخاب ژئوممبران نكات زير بايد در نظر گرفته شود:

انعطاف پذيري لازم، براي جابجايي هاي بزرگ غيرمتقارن پيش بيني نشده در داخل خاكريزي با قابليت بهره برداري در دماهاي پائين - حدود ٤٥ درجه - مقاومت شيميايي لازم برابر مصالح در تماس، مقاومت زياد در هنگام احداث، امكان پذيري اتصال در دمای نسبتاً پائین و همچنین در دمای بالا

نتيجه گيري

در رشته هاي ژئوسنتتیک با عنايت بر اينكه در ساليان اخير باتحقيقات و پيشرفتهاي بدست آمده در زمينه مصالح مصنوعي خاكي مختلف مهندسي و دامنه وسيع پروژه هاي عمراني منجر به افزايش محبوبيت اين مصالح مصنوعي به عنوان مصالحي با ارزش شده است. به گونه اي كه ديگر استفاده از مصالح طبيعي به تنهايي جواب گو نمي باشد. البته طبيعي است كه مصالح مصنوعي خاكي نيز مانند ساير مصالح ساختماني داراي محدوديتهايي در خواص و مقاومت و ... مي باشند.

ولي از طريق انتخاب صحیح اين مصالح و نحوه درست استفاده از آنها و آشنايي با اين واقعيت كه اين گونه مصالح، پيشرفتي فراتر از حيطة كارهاي فيلتراسيون و رويه هاي ناتراواي بالا دست سدها دارند، لذا  مي توانند به عنوان مجموعه با ارزشي از مصالح جديد در اختيار مهندسين سدسازي پيشرفته قرار گيرند.