s منسوجات سپید صنعت | نقش جداسازی در جاده

نقش جداسازی در جاده

عامل عمده شکست جاده تزریق مواد لایه‌های مجاور به درون پی سنگریزه‌ای و پیامد نزول استحکام در لایه سنگریزه‌ای می‌باشد وقتی لایه سنگریزه‌ای روی لایه Sub grade قرار می‌گیرد. لایه زیرین آلوده به خاک گشته و به مرور بار ترافیکی و ارتعاش ، لایه سنگریزه‌ای پی (Aggregate) را به درون خاک تزریق می‌کند و موجب حرکت لایه به طرف بالا می‌گردد. در محل‌های مرطوب ترافیک موجب پمپ خاک‌‌های Sub grade ضعیف به درون سنگریزه گردیده و تمامی این شرایط باعث کاهش ضخامت مؤثر لایه سنگریزه‌ای می‌گردند در نتیجه لایه حمایتی جاده تخریب شده و عمر مفید جاده کاهش می‌یابد. استفاده از ژئوتکستایل‌ (ژئوفام) ها برای بهبود عملکرد بزرگراه‌ها،جاده‌ها، محل‌های پارکینگ، فرودگاه‌ها، باراندازها و مناطق نگهداری اجناس استفاده می‌گردد.

  • تعداد بازدید: 3110

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود