s منسوجات سپید صنعت | زیر سازی جاده

زیر سازی جاده

 ژئوتکستایل (ژئوفام ) در این کاربرد با توجه به شرایط محل در یک یا چند نقش اصلی به کار می‌رود در جداسازی (Subgrade) بین مواد سنگی و دانه‌ای واقع می‌گردد:

در فیلتراسیون: ژئوتکستایل (ژئوفام ) ، آب را چه در جریان تحت فشار در اثر نیروهای دینامیکی و چه در جریان ثابت همانند فیلتر عمل کرده و آب را از خود عبور می دهد و از ورود خاک نرم به درون لایه سنگی پی (Aggregate)  و لایه‌های زهکش جلوگیری می‌کند.

در مستحکم سازی: موجب استحکام مواد نرم (Subgrade) می‌شود و میزان CBR را تا حد مطلوبی افزایش می‌دهد و با توزیع فشار منطقه‌ای و موضعی از فرو رفتن مواد سنگی و دانه‌ای پی به درون(Subgrade) نرم و مرطوب جلوگیری می‌کند.

و نیز نقش زهکشی در جاده را بهبود می‌بخشد. همچنین ژئوتکستایل های پر پانچ سنگین (ژئوفام گرمادیده) در نقش انتقال دهنده آبهای سطحی به کناره ها (شانه خاکی) راه و جاده عمل کرده، بدین صورت که آبهای سطحی ای که به لایه های زیرین آسفالت نفوذ می کنند را به خود جذب کرده و به اطراف هدایت می نماید. این عمل باعث می گردد که سطح آسفالت در کوتاه مدت دچار ترکهای سطحی، انعکاسی و سوسماری که در اثر تابش نور خورشید و اصطحکاک بوجود آمده به واسطه عبور و مرور ماشین های سبک و سنگین ایجاد می شود را به تاخیر قابل توجهی بیاندازد.

  • تعداد بازدید: 3288

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود