s منسوجات سپید صنعت | زیر سازی جاده

زیر سازی جاده

 ژئوتکستایل (ژئوروف) در این کاربرد با توجه به شرایط محل در یک یا چند نقش اصلی به کار می‌رود در جداسازی (Subgrade) بین مواد سنگی و دانه‌ای واقع می‌گردد:

در فیلتراسیون: ژئوتکستایل (ژئوروف) ، آب را چه در جریان تحت فشار در اثر نیروهای دینامیکی و چه در جریان ثابت همانند فیلتر عمل کرده و آب را از خود عبور می دهد و از ورود خاک نرم به درون لایه سنگی پی (Aggregate)  و لایه‌های زهکش جلوگیری می‌کند.

در مستحکم سازی: موجب استحکام مواد نرم (Subgrade) می‌شود و میزان CBR را تا حد مطلوبی افزایش می‌دهد و با توزیع فشار منطقه‌ای و موضعی از فرو رفتن مواد سنگی و دانه‌ای پی به درون(Subgrade) نرم و مرطوب جلوگیری می‌کند.

و نیز نقش زهکشی در جاده را بهبود می‌بخشد. همچنین ژئوتکستایل های پر پانچ سنگین (ژئوروف گرمادیده) در نقش انتقال دهنده آبهای سطحی به کناره ها (شانه خاکی) راه و جاده عمل کرده، بدین صورت که آبهای سطحی ای که به لایه های زیرین آسفالت نفوذ می کنند را به خود جذب کرده و به اطراف هدایت می نماید. این عمل باعث می گردد که سطح آسفالت در کوتاه مدت دچار ترکهای سطحی، انعکاسی و سوسماری که در اثر تابش نور خورشید و اصطحکاک بوجود آمده به واسطه عبور و مرور ماشین های سبک و سنگین ایجاد می شود را به تاخیر قابل توجهی بیاندازد.

  • تعداد بازدید: 1501

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود